*opiekun naukowy: dr Katarzyna Wojciechowicz

*opiekun naukowy: dr Katarzyna Wojciechowicz

Adiunkt w Zakładzie Botaniki Ogólnej IBE WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Katarzyna Wojciechowicz jest adiunktem w Zakładzie Botaniki Ogólnej Instytutu Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Biologii UAM. Rośliny energetyczne i eksperymentalne metody zwiększania ich zmienności genetycznej to Jej obszar zainteresowań. W tegorocznej edycji festiwalu wraz ze studentami KNP przygotowała dla Państwa warsztaty pt: Komórka roślinna bez tajemnic i Roślina w szkle – warsztaty z kulturami in vitro.

26 kwietnia
ROŚLINA W SZKLE – WARSZTATY Z KULTURAMI IN VITRO
26 kwietnia
KOMÓRKA ROŚLINNA BEZ TAJEMNIC