*opiekun naukowy: dr hab Zbigniew Celka

*opiekun naukowy: dr hab Zbigniew Celka

Adiunkt w Zakładzie Taksonomii Roślin IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Zbigniew Celka jest adiunktem w Zakładzie Taksonomii Roślin Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Botanik, od lat zajmujący się związkiem człowieka i rośliny, różnorodnością florystyczną, antropogenicznymi przekształceniami flory Europy Środkowej i Wschodniej, badaniem reliktów upraw na obiektach średniowiecznego osadnictwa. Podczas tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za warsztat pt. Szałwią i mieczem – krótka opowieść o roślinach używanych.

26 kwietnia
SZAŁWIĄ I MIECZEM. KRÓTKA OPOWIEŚĆ O ROŚLINACH UŻYWANYCH W ŚREDNIOWIECZU