*opiekun naukowy: dr hab. Ryszard Koczura

*opiekun naukowy: dr hab. Ryszard Koczura

Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii IBE WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Ryszard Koczura jest adiunktem w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Biologii. Zajmuje się mikrobiologią środowiskową. Głównym obszarem Jego badań jest antybiotykooporność bakterii występujących w wodach powierzchniowych i u dzikich zwierząt. W tegorocznej edycji festiwalu brał udział w przygotowaniach wystawy Bakterie na wesoło, warsztatu Świat mikrobów oraz nadzoruje merytorycznie wykład pt. Bioterroryzm.