*opiekun naukowy: dr hab. Paweł Szymkowiak

*opiekun naukowy: dr hab. Paweł Szymkowiak

Adiunkt w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Paweł Szymkowiak, adiunkt w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiska Wydziału Biologii UAM, jest arachnologiem, który zajmuje się taksonomią, ekologią, filogenezą i morfologią pająków Polski i Australii. Prowadzi również badania nad właściwościami biofizycznymi przędzy pająków. W tegorocznej edycji festiwalu przygotował dla Państwa wykład pt: Strach ma wielkie oczy pająków oraz odpowiada merytorycznie za zajęcia pt. Wspaniały morski świat – wykład, Przygoda ze stawonogami – warsztat i Pająki w prywatnych hodowlach – wystawa, przygotowane przez studentów KNP.

26 kwietnia
PAJĄKI W AMATORSKICH HODOWLACH
26 kwietnia
PRZYGODA ZE STAWONOGAMI