*opiekun naukowy: dr Eliza Głowska

*opiekun naukowy: dr Eliza Głowska

Adiunkt w Zakładzie Morfologii Zwierząt IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Eliza Głowska jest adiunktem w Zakładzie Morfologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Jej zainteresowania badawcze to dotyczą kompleksowych, morfologiczno-molekularnych badań systematycznych i filogenetycznych nad roztoczami z rodziny Syringophilidae oraz wykorzystywania narzędzi DNA barkodingu w szacowaniu realnej różnorodności roztoczy (gatunki polimorficzne, kryptyczne, zjawisko plastyczności fenotypowej)Bada także układ ptaki-roztocze dutkowe-bakterie endosymbiotyczne z rodzaju Wolbachia w aspektach różnorodności, ewolucji i potencjalnych dróg transmisji bakterii. W tegorocznej edycji festiwalu odpowiada merytorycznie za zajęcia pt. W obliczu niebezpieczeństwa – pasożyty świata.

26 kwietnia
W OBLICZU NIEBEZPIECZEŃSTWA – PASOŻYTY ŚWIATA