dr Jamila Oeslati

dr Jamila Oeslati

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

dr Jamila Oeslati – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Językoznawstwa. Pracę doktorską poświęconą fonetyce i fonologii dialektu języka arabskiego obroniła w 2014 r. Obecnie zajmuje się nauczaniem praktycznej nauki języka arabskiego i francuskiego, zaś naukowo interesuje się ogólnym językoznawstwem arabskim i socjolingwistyką.

25 kwietnia
Kreatywny student – muzyka bez granic