Nowak

Nowak

studentka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Studentka Wydziału Studiów Edukacyjnych. Uzyskała już dyplom na poziomie licencjatu na kierunku Pedagogika Specjalna. Obecnie studiuje na III roku, I stopnia Edukację elementarną i terapię pedagogiczną oraz na I roku, II stopnia Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną. Działa artystycznie, z zamiłowania jest fotografem.

25 kwietnia
Sensoplastyka ® elementy- zabawa i twórczość dla małego i dużego