Nawrocik

Nawrocik

Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Profesor Wojciech Nawrocik jest profesorem emerytowanym na Wydziale Fizyki UAM. Specjalizuje się w badaniach własności ciał stałych głownie metodami rozpraszania neutronów. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki oraz dziekana Wydziału Fizyki UAM.
Reprezentował UAM i Wydział Fizyki w wielu gremiach kierujących nauką w Polsce. Od wielu lat współpracuje ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej i był członkiem Rady Naukowej tego instytutu. Prof. Nawrocik jest aktywnym popularyzatorem fizyki w Polsce i Europie. Za swoją działalność popularyzatorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
Obecnie jest współorganizatorem Ogólnopolskich i Europejskich Festiwali „Science on Stage”. Jest założycielem i honorowym przewodniczącym Klubu Demonstratorów Fizyki zrzeszającego demonstratorów ze wszystkich polskich wyższych uczelni.

26 kwietnia
Energetyka jądrowa – jej rola w rozwiązywaniu strategicznych problemów energetycznych ludzkości