Myszka-Strychalska

Myszka-Strychalska

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Związana jest z Zakładem Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznawaniu. Jej zainteresowania badawcze zogniskowane są wokół zagadnienia młodzieży, trudności okresu dojrzewania, dylematów tożsamościowych oraz partycypacji młodzieży w przestrzeni społeczno-kulturowej. Dr Lucyna Myszka-Strychalska posiada także praktyczne doświadczenie w pracy z młodzieżą jako socjoterapeutka.

25 kwietnia
Poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach w pracy z młodzieżą – o dostrzeganiu potencjału drugiego człowieka