Pracowni Muzeum Ziemi

Pracowni Muzeum Ziemi

Pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

26 kwietnia
Bliskie spotkania z przybyszami z kosmosu… i nie tylko