Musiał WFiz

Musiał WFiz

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Grzegorz Musiał jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki UAM. Wraz z trójką swoich doktorantów obecnie prowadzi badania naukowe klasycznych i kwantowych układów magnetycznych za pomocą eksperymentów komputerowych o dużej skali. Mające fascynujące perspektywy zastosowań magnetyki molekularne jego zespół bada wspólnie z 24 ośrodkami europejskimi z 10 krajów w obrębie konsorcjum Europejski Instytut Magnetyzmu Molekularnego we włoskiej Florencji. Od wielu lat jest pełnomocnikiem dziekana ds. popularyzacji. Jest autorem lub współautorem 63 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, głównie o zasięgu międzynarodowym, oraz 5 pozycji książkowych.

26 kwietnia
Dualizm korpuskularno-falowy światła i materii można pogodzić