Dr hab. Mirosław Mleczek

Dr hab. Mirosław Mleczek

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Adiunkt Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 kwietnia
Pierwiastki w grzybach uprawnych i leśnych – od środowiska do medycyny