Michałowski

Michałowski

Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Michał Michałowski jest pracownikiem Instytutu Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania dotyczą błysków gamma, formowania gwiazd i materii międzygwiazdowej w odległych galaktykach. Dr Michałowski należy do zespołu astronomów, który po raz pierwszy dostrzegł promieniowanie wysłane przez zderzające się gwiazdy neutronowe – źródło fal grawitacyjnych.

26 kwietnia
Fale grawitacyjne – nowa gałąź astronomii