mgr Nicoletta Makowska

mgr Nicoletta Makowska

Doktorantka w Zakładzie Mikrobiologii IBE WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Nicoletta Makowska jest doktorantką w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Biologii. Interesuje się przede wszystkim mikrobiologią środowiskową, biologią molekularną i biotechnologią medyczną. W swoich badaniach skupia się na poznaniu drogi i mechanizmów rozprzestrzeniania się w środowisku wodnym genów oporności na antybiotyki i bakterii wielolekoopornych, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia publicznego. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa wytawę pt: Bakterie na wesoło.