mgr Natalia Bogucka

mgr Natalia Bogucka

Doktorantka Zakładu Ekspresji Genów IBMiB WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Bogucka Natalia jest doktorantką w Zakładzie Ekspresji Genów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM. Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia komórek macierzystych, zarówno embrionalnych jak i indukowanych. Badania, w których bierze udział dotyczą wykorzystania wyjątkowego potencjału tych komórek dla lepszego poznania rozwoju zarodkowego trzustki oraz funkcji genów i sygnałów odpowiedzialnych za kierowanie tym procesem i prawidłowe funkcjonowanie komórek produkujących insulinę. W tegorocznej edycji festiwalu jest współautorem wykładu pt. Myszy w laboratorium i zajęć praktycznych pt. Warsztaty mikroskopowe.