mgr Michał Oźmiński

mgr Michał Oźmiński

Doktorant w Zakładzie Morfologii Zwierząt IBŚ WB

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Michał Oźmiński jest doktorantem w Zakładzie Morfologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Bada roztocze żyjące w dutkach piór ptaków. Jest miłośnikiem konchologii (nauki o muslach) i od 20 lat zapalonym kolekcjonerem muszli. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Muszle – warsztaty taksonomiczne.

26 kwietnia
MUSZLE – WARSZTATY TAKSONOMICZNE