Kucharski

Kucharski

Doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr Michał Kucharski – doktorant WFPiK, przy Instytucie Filologii Słowiańskiej. Absolwent stosunków międzynarodowych i filologii chorwackiej na UAM-ie. Naukowo i prywatnie pasjonat bałkańskiej kultury, zwłaszcza literatury i jedzenia, z uwagą śledzi tamtejsze przemiany polityczne. Zaangażowany w społeczne działania na rzecz mieszkańców i przestrzeni Poznania. W ramach doktoratu bada miejską przestrzeń na bałkańskich przykładach – m.in. Sarajewa.

25 kwietnia
Sarajewo. Magia bałkańskiego miasta