mgr Marta Jaśkiewicz

mgr Marta Jaśkiewicz

Pracownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Marta Jaśkiewicz jest członkiem zespołu geografów i biologów – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Stacji Ekologicznej i Wydziału Biologii UAM, których różnorodne pasje naukowe łączy wspólna pasja do dzielenia się swoją wiedzą i działania na rzecz edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauki. Geomorfolog ze szczególnym nastawieniem na procesy eoliczne i glacjalne. Miłośniczka gór, starych map i zdrowego jedzenia. W ciągłym biegu.W tegorocznej edycji festiwalu współorganizuje dla Państwa zajęcia terenowe pt: Poznaj przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

26 kwietnia
POZNAJ PRZYRODĘ WPN WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAJĘCIA TERENOWE stan na 2018.04.18 wolnych 30 miejsc