Guć

Guć

Doktorantka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr Maria Guć – absolwentka Wydziału Chemii UAM w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Zakładzie Chemii Supramolekularnej na tymże samym Wydziale. Prowadzi badania nad rozwojem nowej techniki analitycznej wykorzystującej spektrometrię mas z jonizacją w warunkach otoczenia. Ponadto zajmuje się syntezą polimerów molekularnie wdrukowanych oraz ich magnetycznych analogów do ilościowego oznaczania różnorodnych organicznych związków chemicznych.

26 kwietnia
Chemiczne dochodzenie, czyli co jest w środku?