mgr Magdalena Kubiak

mgr Magdalena Kubiak

Doktorantka Zakładu Genomiki Zintegrowanej IA WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Kubiak Magdalena jest doktorantką w Instytucie Antropologii na Wydziale Biologii UAM. Spotkasz ją zarówno w laboratorium z pipetą w ręku, jak i przed komputerem uwikłaną w analizy bioinformatyczne. W swojej pracy naukowej próbuje rozszyfrować funkcje retrogenów – zagadkowych kopii genów, które przez długi czas uważane były jedynie za niepotrzebne „śmieci genomowe”. Z pasją angażuje się nie tylko w wydarzenia naukowe, ale i edukacyjne. W trakcie Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki wspólnie z kolegami z Zakładu Genomiki Zintegrowanej poprowadzi Laboratorium młodego naukowca – warsztaty, na których uczestnicy wcielą się w rolę badacza i wykonają serię interesujących eksperymentów.

26 kwietnia
LABORATORIUM MŁODEGO NAUKOWCA