mgr Katarzyna Kaszewska

mgr Katarzyna Kaszewska

Doktorantka Zakładu Morfologii Zwierząt IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Katarzyna Kaszewska jest doktorantką w Zakładzie Morfologii Zwierząt Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM. Prowadzi badania naukowe związane z taksonomią i ekologią ektopasożytniczych roztoczy zasiedlających dutki piór ptasich. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Mini Monsters – roztocze pasożytnicze i komensaliczne wokół nas.

26 kwietnia
MINI MONSTERS – ROZTOCZE PASOŻYTNICZE I KOMENSALICZNE WOKÓŁ NAS