Łukaszewski

Łukaszewski

Pracownia Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Jakub Łukaszewski. Absolwent Wydziału Historycznego UAM. Bibliotekarz w Pracowni Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Członek zespołu badawczego inwentaryzującego księgozbiór Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii książki drukowanej: inkunabułów i druków XVI w. (głównie wczesne druki kalendarzowe i prognostykarskie) oraz badań makulatury introligatorskiej i dissolutów. Wraz z prof. Wiesławem Wydrą opublikował Fragmenty Kota ze Lwem Mikołaja Reja i innych druków z XVI w. odnalezione, Poznań 2016.

25 kwietnia
Spotkanie z dawną książką