Pawlaczyk

Pawlaczyk

Doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr inż.Mateusz Pawlaczyk – doktorant w Zakładzie Chemii Supramolekularnej Wydziału Chemii UAM, pod kierunkiem Prof. dr hab. Grzegorza Schroedera. Tematyka badań obejmuje syntezę hybrydowych materiałów posiadających właściwości zmiatacza molekularnego (ang. scavenger) oraz sprawdzenie ich aktywności względem wybranych jonów i związków organicznych. W 2017 r. uzyskał końcowy tytuł magistra inżyniera, wykonując prace dyplomowe w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej
pod kierunkiem dr hab. inż. Beaty Kolesińskiej, prof. PŁ. Tematyka prac dotyczyła syntezy i analizy właściwości agregacyjnych wybranych fragmentów insuliny. W trakcie studiów brał udział w organizacji spotkań popularnonaukowych dla młodzieży szkolnej, pt. „Ścieżka edukacyjna”

26 kwietnia
Chemiczne dochodzenie, czyli co jest w środku?