mgr Filip Wierzbicki-Nowak

mgr Filip Wierzbicki-Nowak

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

25 kwietnia
Dialog nauki i sztuki w epoce technologii cyfrowych