mgr Ewa Węgrzyn

mgr Ewa Węgrzyn

Doktorantka w Zakładzie Taksonomii Roślin IBŚ WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Ewa Węgrzyn jest doktorantką w Zakładzie Taksonomii Roślin Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii UAM oraz sekretarzem Sekcji Grzyby w Interakcjach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Pracuje z grzybami endofitycznymi. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Magiczny świat grzybów.

26 kwietnia
ROŚLINA W SZKLE – WARSZTATY Z KULTURAMI IN VITRO
26 kwietnia
KOMÓRKA ROŚLINNA BEZ TAJEMNIC
26 kwietnia
MAGICZNY ŚWIAT GRZYBÓW