mgr Ewa Bryl

mgr Ewa Bryl

Doktorantka w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Ewa Bryl jest absolwentką dietetyki UM, doktorantką w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Antropologii na Wydziale Biologii UAM. Jej zainteresowania badawcze związane są z masą i składem ciała, wpływem żywienia na zdrowie i rozwój człowieka na różnych etapach ontogenezy, a także psychodietetyką i zaburzeniami odżywiania. Bada wpływ stresu prenatalnego i postnatalnego na skład i masę ciała dzieci. W tegorocznej edycji festiwalu jest współautorką warsztatów pt. Poznaj swoje ciało – analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

26 kwietnia
POZNAJ SWOJE CIAŁO – ANALIZA SKŁADU CIAŁA METODĄ BIOIMPEDANCJI ELEKTRYCZNEJ stan na 2018.04.19 wolne 4 miejsca