mgr Elżbieta Wanowska

mgr Elżbieta Wanowska

Doktorantka w Zakładzie Genomiki Zintegrowanej IA WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Mgr Elżbieta Wanowska jest doktorantką w Zakładzie Genomiki Zintegrowanej Instytutu Antropologii Wydziału Biologii UAM. Interesuje się się biologią molekularną. Bada funkcje długich niekodujacych RNA u człowieka. Cząsteczki te są bardzo interesującym obiektem badań, gdyż poza udziałem w wielu procesach molekularnych, przypisuje się im udział w chorobach, szczególnie w nowotworach. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt: Laboratorium młodego naukowca.

26 kwietnia
LABORATORIUM MŁODEGO NAUKOWCA