Krawczyk

Krawczyk

Doktorant

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

mgr Arkadiusz Krawczyk – literaturoznawca i historyk sztuki. Doktorant w Zakładzie Literatury Romantyzmu UAM w Poznaniu.Stypendysta Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, autor kilkunastu artykułów i redaktor dwóch książek.

25 kwietnia
Pisarze w murach muzeum. Jak patrzeć, aby zobaczyć? Edycja II