Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej

Organizacja Studencka

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Jesteśmy organizacją działająca przy Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zrzeszająca studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej oraz osoby związane z diagnostyką laboratoryjną.
Nasza działalność opiera się na promowaniu naszego kierunku studiów – analityki medycznej, do czego można zaliczyć organizację różnego rodzaju akcji profilaktycznych, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat medycyny laboratoryjnej wśród naszego społeczeństwa oraz zwiększanie świadomości pacjentów. Reprezentujemy studentów w relacjach z Władzami Uczelni, Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) oraz Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL). Bierzemy udział w różnego rodzaju konferencjach naukowych, a także współpracujemy z innymi organizacjami. Całość naszych działań sprzyja również integracji studentów.

24 kwietnia
Badania podstawowe: morfologia krwi i badanie ogólne moczu – co się za nimi kryje?