dr hab. Mariusz Sojka

dr hab. Mariusz Sojka

Adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Adiunkt Instytutu Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 kwietnia
Zastosowania teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska przyrodniczego