Lamentowicz

Lamentowicz

Profesor na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

wydarzenia organizowane przez tego naukowca