Krzymuski

Krzymuski

Współpracownik w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prawo współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw publicznych, prawo prywatne międzynarodowe

25 kwietnia
Na prawo patrz! Moje prawa jako ucznia i obywatela