Malicki

Malicki

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Julian Czesław Malicki – wybitny polski fizyk i profesor nauk medycznych, specjalizuje się w radioterapii. Wykłada na Uniwersytecie Medycznym oraz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, kierownik Katedry i Zakładu Elektroradiologii, Redaktor Naczelny czasopisma Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Redaktor Naczelny czasopisma Reports of Practical Oncology and Radiotherapy.

26 kwietnia
O radioterapii kilka słów