Rękosiewicz

Rękosiewicz

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Małgorzata Rękosiewicz
Adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Interesuje się dorastaniem i wkraczaniem w dorosłość, w szczególności specyficznych grup, takich jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadziła trzyletnie badanie rozwoju tożsamości osobistej i postaw wobec wkraczania w dorosłość nastolatków i dwudziestolatków.

25 kwietnia
Kiedy człowiek staje się dorosły?