Makarewicz WFiz

Makarewicz WFiz

Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Prof. dr hab. Rufin Makarewicz od 1970 roku związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, najpierw jako asystent, potem jako adiunkt i docent, a od 1990 r. jako profesor tytularny. Do 2016 roku był dyrektorem Instytutu Akustyki, a jeszcze wcześniej prodziekanem i ostatnim dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zjawiskach towarzyszących powstawaniu i rozprzestrzenianiu się fal akustycznych w atmosferze oraz na metodach redukcji hałasu w środowisku. Jest autorem 5 podręczników, ponad 100 prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilku opracowań technicznych. Prowadził badania naukowe m.in. w USA, w Niemczech i w Japonii. Śpiewa i gra na fortepianie standardy muzyki rozrywkowej. Twierdzi, że jego największym osiągnięciem było prowadzenie 100 par w polonezie z figurami, gdy był prodziekanem ds. studenckich.

26 kwietnia
Hałas Turbin Wiatrowych