Magdalena Rymont

Magdalena Rymont

Student i członek KNP WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Lic Magdalena Rymont jest studentką Wydziału Biologii UAM, kierownikiem Sekcji Antropologicznej Koła Naukowego Przyrodników. Interesuje się głównie biologia człowieka oraz ewolucjonizmem i mikrobiologią. W tegorocznej edycji festiwalu przygotowała dla Państwa wraz z opiekunem naukowym wykład pt: Antropogeneza i miejsce człowieka w świecie organizmów żywych.

26 kwietnia
ANTROPOGENEZA I MIEJSCE CZŁOWIEKA W ŚWIECIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH