Musiał

Musiał

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Maciej Musiał
Doktor filozofii pracujący w Instytucie Filozofii UAM. Bada problemy związane z wpływem jaki wywierają na ludzi roboty. Uczestniczy w zagranicznych konferencjach poświęconych robotom a także publikuje teksty na ten temat w periodykach o zasięgu międzynarodowym.

25 kwietnia
Roboty nadchodzą – cieszyć się czy martwić?