Łukasz Płuciennik

Łukasz Płuciennik

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

16 grudnia
Psychologia konfliktów politycznych i strategie ich rozwiązywania