Bakiera

Bakiera

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Lucyna Bakiera
Specjalistka z zakresu psychologii rozwoju człowieka i psychologii rodziny. W badaniach naukowych podejmuje m. in. problematykę dorastania, młodocianego macierzyństwa, zaangażowania rodziców, komplementarności rozwoju rodziców i dzieci oraz bliskości w związkach intymnych. Pasjonatka intelektualnych wędrówek w poszukiwaniu przejawów równowagi psychofizycznej i czynników ją wspomagających oraz tego, co łączy i zbliża ludzi.

25 kwietnia
Wokół (nie)ważnych wyborów młodych dorosłych – z perspektywy psychologa i marketingowca