Kurzyński WFiz

Kurzyński WFiz

Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Michał Kurzyński jest profesorem fizyki teoretycznej na Wydziale Fizyki UAM. Specjalista w zakresie fizyki ciała stałego i biofizyki molekularnej. Jest autorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych i dwóch monografii poświęconych termodynamice układów biologicznych. Prowadził, także za granicą, szereg wykładów akademickich z wielu dziedzin, poczynając od metod matematycznych mechaniki kwantowej, poprzez termodynamikę nierównowagową, fizykę ciała stałego, biofizykę na filozofii nauk przyrodniczych kończąc. Jego obecną fascynacją jest konstrukcja aparatu matematycznego zdolnego opisać działanie molekularnych maszyn biologicznych.

26 kwietnia
Nanomaszyny i informatyka – dwa wyzwania XXI wieku