dr Maria Kurpaska

dr Maria Kurpaska

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Maria Kurpaska jest z wykształcenia sinologiem, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sinologii Katedry Orientalistyki UAM. Zainteresowania jej obejmują językoznawstwo chińskie, w szczególności gramatykę opisową, dialektologię oraz politykę językową Chin i w tych dziedzinach prowadzi badania. Jest autorką książek Chińskie słownictwo onomatopeiczne (2005, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM) oraz Chinese Language(s). A Look through the Prism of The Great Dictionary of Modern Chinese Dialects (2010, Berlin/New York: De Gruyter Mouton), a także artykułów naukowych. Jest też opiekunem Koła Naukowego Studentów Sinologii działającym przy Katedrze Orientalistyki. Brała czynny udział w konferencjach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Zielonej Górze oraz w warsztatach studenckich współorganizowanych przez UAM i UW.

25 kwietnia
Pies szczeka „Wang! Wang!” – onomatopeje w języku chińskim