Kubicki

Kubicki

profesor nadzwyczajny w Zakładzie Elektroniki Kwantowej Wydziału Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Jacek Kubicki, doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalizuje się w fizyce doświadczalnej, fotofizyce oraz ultraszybkiej spektroskopii optycznej, nauczyciel akademicki w Zakładzie Elektroniki Kwantowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

26 kwietnia
Walki sumo robotów LEGO Mindstorms