Konieczny

Konieczny

starszy wykładowca w Zakładzie Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki, Instytut Akustyki, Wydział Fizyki UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Jacek Konieczny jest starszym wykładowcą w Zakładzie Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki w Instytucie Akustyki UAM. Jest opiekunem koła naukowego Studenckie Koło Akustyków. W latach 2011 – 2013 był dwukrotnie laureatem nagrody JM Rektora UAM za działalność dydaktyczną. Zainteresowania badawcze ogniskują się na Akustyce Pomieszczeń i Psychoakustyce.

26 kwietnia
Akustyka – mamy monopol na dźwięki