Koło Naukowe Psychologii Polityki

Koło Naukowe Psychologii Polityki

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

16 grudnia
Psychologia konfliktów politycznych i strategie ich rozwiązywania
25 listopada
Psychopatologia w polityce
9 grudnia
Inteligencja emocjonalna w przywództwie politycznym
18 listopada
Makiawelizm i ciemna triada
2 grudnia
Mechanizmy wywierania wpływu przez polityków