Kinga Wieczorek

Kinga Wieczorek

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

2 grudnia
Mechanizmy wywierania wpływu przez polityków