Kędzia

Kędzia

starszy wykładowca

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Współpracowała z takimi uczelniami jak Akademia Muzyczna w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Uni – Terra w Poznaniu.
Jest nauczycielem dyplomowanym z piętnastoletnim stażem pracy z dziećmi z klas 1-6 szkoły podstawowej oraz I- III gimnazjum. Przez wiele lat prowadziła zajęcia muzyczne w przedszkolach i żłobkach oraz pozalekcyjne o pozaszkolne zajęcia artystyczne.
W 2014 roku zalożyła i do dzisiaj prowadzi Zespół Wokalny Mystery działający przy Zakładzie Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach Koła Naukowego Edukacji Artystycznej „Pro Arte”.

25 kwietnia
Wystawa pokonkursowa II Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” pt. Źródła tożsamości