Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

24 kwietnia
Techniki histologiczne w praktyce, czyli od kosteczki i wstążeczki do barwnej komóreczki