Katarzyna Malinowska

Katarzyna Malinowska

Studentka i członek KNP WB UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Lic. Katarzyna Malinowska jest studentką ochrony środowiska na Wydziale Biologii UAM i kierownikiem Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Przyrodników. Jej największą pasją jest ornitologia. Poza tym, interesuję się również zastosowaniem bioinformatyki w badaniach biologicznych oraz wybranymi aspektami hydrobiologii. W tegorocznej edycji festiwalu nadzoruje dla Państwa zajęcia pt. Zbuduj własne M2 – rzecz o ptasich gniazdach.

26 kwietnia
ZBUDUJ WŁASNE M2 RZECZ O PTASICH GNIAZDACH