Gan - Krzywoszyńska

Gan - Krzywoszyńska

Adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr Katarzyna Gan – Krzywoszyńska
Opublikowała szereg prac z zakresu filozofii dialogu oraz metodologii nauk humanistycznych. Promuje polską filozofię (szczególnie tradycję analityczną) za granicą (m. in. w Meksyku, Francji, Brazylii i Portugalii), a w Polsce najnowsze koncepcje myśli latynoamerykańskiej oraz hiszpańskiej (filozofia wyzwolenia, transmodernizm – Enrique Dussel, hermeneutyka analogiczna – Mauricio Beuchot, kultura pamięci – Reyes Mate). Należy do ścisłego grona organizatorów interdyscyplinarnego projektu The World Congress on Analogy (www.analogycongress.com) skupiającego badaczy oraz artystów z ponad 30 krajów.

25 kwietnia
Granice dialogu – naiwność i konsensus