dr hab. Karolina Kaczmarek

dr hab. Karolina Kaczmarek

adiunkt

wydarzenia organizowane przez tego naukowca

Dr hab. Karolina Kaczmarek zajmuje się językoznawstwem, teorią tekstu oraz teorią przekładu. Zagadnieniom tym poświęciła wiele uwagi w monografii pt.: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadzi też badania porównawcze języków z perspektywy praktyki tłumaczenia, w szczególności w zakresie języka polskiego i węgierskiego, w tym języka prawnego. Temu zagadnieniu poświęcone zostały dwie monografie: 1. Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017) oraz 2. Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

Dr hab. Karolina Kaczmarek zajmuje się ponadto szeroko pojmowanymi relacjami polsko-węgierskimi, analizując je zarówno z perspektywy historycznej jak i współczesnej. Tematyce historycznej poświęcona została monografia Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

25 kwietnia
Węgierskie łamańce językowe i inne wynalazki